Da je bar rekla …

Priča je posvećena prijateljici koja je nedavno preminula. Imala sam prilike poznavati anđela i ovo je priča o mojoj i našoj Snježi.

Plesati tango s društvenim mrežama

Društvene mreže su jedan veliki plesni podij na kojem ima dovoljno mjesta za sve plesače, uključujući ponekad i za muziku uživo.

Obrazac DA, ALI… u komunikaciji

Određeni komunikacijski obrasci snažno su uvriježeni, pa tako i upotreba DA, ALI. Dajemo potvrdu koju nakon izrečenog ALI osporavamo.