naslovnica_edited.jpg

Dobro došli na mjesto susreta inspiracije i podrške!

Moje ime je Andreja i ja sam vaša savjetnica za osobni rast i razvojne projekte

Nakon 25 godina učenja i rada u području osobnog rasta i razvojnih projekata, došlo je vrijeme da stečeno iskustvo i proživljene situacije započnem dijeliti. Ova stranica predstavlja sve ono što što pokreće mene i sve oko mene. Uključuje iskustvene priče i razmišljanja kao i opise konkretnih situacija iz prakse te praktične savjete. Teme o kojima pišem su raznolike, od upravljanja projektima do nove razine osobnog razvoja. Stranica predstavlja značajan korak u mom osobnom razvoju. Hvala vam što ste me odlučili podržati me na tom putu!

 

Mentorski program "Moj EU projekt"

Individualna podrška u razvoju vašeg potencijala za pripremu EU projekata

Ovaj mentorski program je novina u pristupu razvoja potencijala u području pripreme EU projekata. Uključuje edukaciju, savjetovanje i stručnu podršku. Prilagođen je znanju, iskustvu i vještinama individualnog polaznika/ce. Program se odvija on-line kroz pojedinačne susrete u dogovorenom rasporedu. Provodi se u vremenskom rasporedu od 3 mjeseca i za krajnji rezultat ima pripremljen prijedlog projekta te stečena potrebna znanja i vještine za daljnji samostalni rad u području razvoja i pripreme EU projekata.

mentorstvo_1.jpg
 
CLP_7829.jpg

100 jednostavnih savjeta o EU projektima

Iskustva 20 godina prakse

Jedan od najčešćih komentara polaznika mojih edukacija i savjetovanja je: "Vi ste nam napokon na jednostavan način dali odgovore na naša pitanja!"

Tajna te jednostavnosti je u iskustvu rada na razvojnim projektima preko 20 godina i mojoj predanosti da se priča o razvoju i osobito priča o EU projektima prilagodi stvarnim životnim situacijama.

Mnoge situacije vezane uz EU projekte se gotovo stalno ponavljaju i izvrsna su prilika za učenje. Stoga sam započela sa objavom savjeta koji su upravo namijenjeni svima koji žele postati stručnjaci u pripremi i provedbi EU projekata ili jednostavno žele saznati više o ovoj temi.  

Javite mi svoje dojmove o sadržaju, jasnoći teksta i naravno jesu li vam korisni. Iako je svih 100 savjeta već skicirano, slobodno predložite ili pitajte za neki od savjeta za kojim tragate. Uvijek postoji mogućnost da se nešto izmijeni, doradi i dodatno objavi. To je između ostaloga i svrha razvoja! 

 

Savjetovanje o pripremi i razvoju EU projekata

Ovo je prilika za sve one koji:

 • Su upravo odlučili započeti rad na svom prvom prijedlogu projekta.

 • Žele unaprijediti postojeće vještine pripreme projekata.

 • Imaju dodatnih pitanja oko pripreme i provedbe projekata.


Nakon seminara, radionica i treninga na temu pripreme projekata vrijeme je napokon i započeti s radom. No, baš tada najčešće imamo puno pitanja. Nismo sigurni u kvalitetu i jasnoću napisanog. Ova paleta usluga osmišljena je upravo kao odgovor na ove izazove!

 

SAVJETOVANJE

Razjasni i pitaj

 • 3h izravnog rada u obliku on-line susreta

 • Pitanja i odgovori

 • Pojašnjenja tehničkih termina i postupaka

 • Savjeti za buduće korake


Cijena usluge je 750,00 kn/100 EUR (PDV uključen).

PROCJENA PROJEKATA

Mišljenje stručnjaka

 • Pregled vašeg pisanog rada – jednog prijedloga projekta ili dijela projekta

 • Davanje pisane povratne informacije (procjene) vašeg prijedloga (ili dijela) projekta

 • 1h izravnog on-line savjetovanja


Cijena usluge je 1000,00 kn/150 EUR (PDV uključen).

SAVJETOVANJE I PROCJENA

Unaprijedi projekt

 • Pregled vašeg pisanog rada – jednog prijedloga projekta ili dijela projekta

 • Pisana procjena projekta

 • 3h on-line savjetovanja

 • Pitanja i odgovori

 • Savjeti za buduće korake


Cijena usluge je 1500,00 kn/200 EUR (PDV uključen).

 
slika 3.JPG

"Čitanje, promatranje ljudi i životnih situacija te razgovori sa slučajnim prolaznicima su moje najveće inspiracije."

Andreja Tonč 

 
 

Riječi podrške suradnika i klijenata

Hvala na svakoj ukazanoj prilici i povjerenju!

 
Irena Slunjski 2.jfif

Irena Slunjski, stručnjakinja za pripremu i provedbu EU projekata, vlasnica trgovine za kućne ljubimce „Šape“

Kada govorimo o Andreji u profesionalnom smislu, nema tu kratkih crta. K tome, ne mogu odijeliti profesionalni život od tebe kao osobe, jer, činite cjelinu. Ali, reći ću ovo: Ako ti trebaju jasne, direktne i smislene smjernice kako nešto napraviti, Andreja je prava osoba za to. Ako ti je neophodna pomoć da nešto završiš, ili pak da samo kreneš, Andreja će biti ta od koje ćeš imati najviše koristi. Ne zato jer će preuzeti tvoj posao ili odgovornost, već zbog toga što će te točno i jasno usmjeriti. Andreja zna postaviti prava pitanja, bez da sugerira odgovore. Njen smisao za ljude, njena toplina, koja je vrlo često zamaskirana 'odrezanim' rečenicama, osigurava ljudski pristup svemu što radi. Andreja je vizionarka. I to strastvena. Vidi i sebe i vas i zadatak na samome kraju, te smišlja nastavke. Ima ih u svojim mislima daleko prije sviju nas. Andreja čini promjenu i sa njom nema stajanja, nema nemogućeg, nema ljenčarenja. Osoba sa izuzetno visokim standardima. Andreja će vas naučiti raditi, naučit će vas da uživate u tome i znat će vas u svakom trenutku nagraditi za obavljeno. Jedna je od rijetkih ljudi koja brine podjednako i o procesu i o ljudima i o rezultatima. Za Andreju nema nemogućih misija. Ima manjih i većih izazova. A i te izazove ona promatra na način kako da im da što jasnije upute da joj se maknu s puta 😀. Sa Andrejom mogu raditi samo osobe koje žele raditi i koje se ne boje posla. Ona je spoj znanja, iskustva, ljubavi i energije. Energije koja pršti. Samo je pitanje kako ćete to prihvatiti i hoćete li se znati nositi sa time. I na kraju, hoćete li shvatiti da ćete, radeći sa njom, i vi izvući maksimum.

 

KONTAKTI

ADD tim d.o.o.
Kralja Držislava 3
10000 Zagreb, Hrvatska
info@andrejatonc.hr
+385915042558