top of page
CLP_7829.jpg

Mentorski program – „Moj EU projekt“

Individualna podrška u razvoju vašeg potencijala za pripremu EU projekata

Andreja_Vuk_Alex_edited.jpg

Što je to mentorski program?

Mentorski program „Moj EU projekt“ uključuje edukaciju, savjetovanje i stručnu podršku u procesu učenja o razvoju i pripremi EU projekata. Ovaj program prilagođen je znanju, iskustvu i vještinama individualnog polaznika/ce programa. Program se odvija on-line kroz pojedinačne susrete u dogovorenom rasporedu. Provodi se u vremenskom rasporedu od 3 mjeseca i za krajnji rezultat ima samostalno pripremljen prijedlog EU projekta te stečena potrebna znanja i vještine za daljnji samostalni rad u području pripreme EU projekata.

Kome je namijenjen ovaj program?

Ovaj program namijenjen je osobama koje žele učiti i raditi na razvoju EU projekata. Svejedno je u kojoj zemlji živite i radite ili u kojem području namjeravate razvijati vaš projekt. Važno je da imate znanja o području u kojem želite raditi ili se planirate pomoću projekta usavršiti u određenom području rada. Svejedno je koliko imate godina i kojeg ste obrazovanja. No, važno je da vam čitanje, traženje informacija, kreiranje novih ideja i pisanje ne predstavlja napor.

mentorstvo_1.jpg
IMG_20190614_113052.jpg

Kako radimo?

Ovaj program temelji se na principima podučavanja odraslih što uključuje različite metode koje potiču vaše aktivno sudjelovanje. Izlaganja koja sam pripremila za vas su kratka i usmjerena na praktičnu primjenu, studije slučajeva pomoći će vam da dobijete uvid u načine kako rade drugi, zadaci i kratke vježbe pomoći će vam da brzo i jednostavno primijenite naučeno i  dobijete uvid u to što razumijete u potpunosti, a za što vam treba još podrške. Obzirom da je program individualan, na svako pitanje odgovor ćete dobiti odmah, a na svaki odrađeni zadatak ili vježbu jasnu povratnu informaciju.

Od čega se sve sastoji mentorski program „Moj EU projekt“?

Ovaj mentorski program uključuje edukaciju, savjetovanje i stručnu podršku koje se pružaju kroz ukupno 21 on-line susret prema sljedećem rasporedu:

Susret upoznavanja i procjene razine znanja i iskustva u svrhu prilagođavanja programa polazniku. Na ovom susretu ujedno se dogovaraju termini i dinamika ostalih susreta.

IMG_20190614_112241.jpg
DSC09723-01_resized_20200910_102656284.j
IMG_20190614_113712.jpg

Edukacija

Ukupno 6 susreta edukacije na temu EU fondova i projekata, glavnih dijelova jednog prijedloga projekta i sadržaja svakog dijela – edukacije se odvijaju u trajanju do sat vremena sukladno dinamici koja prati rad na projektu.

Savjetovanje

Ukupno 12 susreta izravnog savjetovanja u procesu izrade jednog EU projekta (od osmišljavanja projektne ideje, pa sve do proračuna projekta) – ovo podrazumijeva da osoba s kojom radim ima zadatke koje ispunjava od susreta do susreta (npr. danas učimo o ciljevima, a onda vi imate par dana da definirate ciljeve projekta koje onda ja pregledam, dam vam povratnu informaciju, pojasnim što nije jasno, vi napravite završnu verziju i idemo dalje).

Pripremljen projekt

Na samom kraju mentorskog programa 2 susreta će biti posvećena procjeni i doradi završne verzije prijedloga projekta. Također, u završnom dijelu razmatramo opcije vašeg daljnjeg angažmana u području pripreme EU projekata.

Što ću sve naučiti?

Po završetku ovog mentorskog programa bit ćete u stanju sljedeće:

 • Razumjeti značenje EU programa i EU fondova, načina kako funkcioniraju natječaji i pozivi za dodjelu potpora te što sve treba uzeti u obzir pri donošenju odluke o razvoju projekta i prijavi na natječaj.

 • Definirati i opisati situaciju/problem na koji projektom želite utjecati i time potaknuti pozitivne promjene.

 • Postaviti i opisati ciljeve, rezultate i aktivnosti.

 • Razlikovati vrste pokazatelja uspjeha (indikatora) i uspješno ih formulirati.

 • Razraditi i opisati metodologiju rada, rizike i planove za prevenciju i rješavanje istih.

 • Opisati očekivane učinke projekta i mogućnosti za održivost investicije.

 • Opisati dodanu vrijednost projekta i povezanost sa horizontalnim načelima.

 • Napraviti izračun troškova i razviti proračun projekta.

 • Predstaviti podatke u logičkom okviru projekta.

 • Primijeniti trikove zanata predstavljanja informacija na atraktivan način.

 • Definirati naredne korake u vašem radu na izradi EU projekata.

DSC02938 - Copy.JPG
IMG_6474-03_resized_20200611_080229011_e

Tko provodi program?

Program provodi Andreja Tonč, stručnjakinja za pripremu i provedbu EU projekata sa 25 godina radnog iskustva na poslovima razvojnih projekata. Andreja je u svom poslovnom razvoju pripremala projekte, provodila projekte, radila kao stručnjakinja i savjetnica za razvojne agencije i Europsku komisiju. Njeno iskustvo uključuje i procjenu prijedloga projekata kao i praćenje projekata koji su dobili bespovratna sredstva. Njene edukacije do sada je pohađalo preko 3000 osoba, pružila je preko 4000 sati savjetodavnog rada na razvoju projekata, procijenila preko 1500 prijedloga projekata te pratila provedu preko 600 projekata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu.

IMG_20200129_154625_162.jpg

Koliko je teško naučiti pisati EU projekt?

Ovisno koliko vam je teško pisati općenito. Priprema EU projekta ima svoju strukturu koja se prilagođava pojedinom EU fondu ili programu i pozivu za dodjelu sredstava (grantova). No, ta struktura traži da se ponekad raspišete, pojasnite zašto baš tom projektu treba dodijeliti sredstva. Traži da pojasnite kako je vaša ideja inovativna, a opet izvediva u određenom vremenskom roku i s određenim resursima.

Zašto je ovaj program bolji od ponude ostalih edukacija dostupnih na tržištu?

Ovaj program predstavlja optimalan odnos vremena i novca koji se ulaže u odnosu na dobiveni rezultat. Posvećen je vašim individualnim kapacitetima, iskustvu i interesima. Naime, programi edukacije koji su dostupni na tržištu temelje se većinom na radu u grupama gdje se traži vaše prilagođavanje grupi i zadanom programu. Uključuje više predavača, pa se tako često ne prati vaš individualni napredak. Vrijeme za vaša pitanja i konzultacije je ograničeno. Ovaj program ujedno je i kreiran na poticaj onih koji su nakon završenih edukacija zatražili dodatnu podršku u razumijevanju pojedinih područja rada i konačnom početku rada na intenzivnoj pripremi vlastitog EU projekta.

Što ako neću moći pratiti program?

Iako se prije početka programa provodi procjena postojećeg znanja kako bi se dinamika i način rada prilagodio upravo vama, uvijek je moguće da tijekom procesa učenja negdje naiđemo na prepreku. Moguće je da to bude zbog određenih privatnih ili poslovnih razloga, a moguće je i da se jednostavno umorite, bude vam previše, želite nešto promijeniti u načinu ili dinamici rada. U tom slučaju zajedno utvrđujemo do kuda ste stigli, što je još potrebno napraviti te što je moguće poduzeti u određenom trenutku. U ovim specifičnim situacijama, program je moguće produžiti na ukupno trajanje od 4 mjeseca.

Kako mi sve može pomoći ovaj program?

Jačanje znanja i samopouzdanja

Ovaj program pomoći će vam u stjecanju razumijevanja načina što je svrha i kako funkcionira sustav EU fondova i EU programa. Osim stjecanja praktičnog znanja o formi pisanja EU projekta, s vama ću podijeliti i moje iskustvo iz prakse, a vezno uz najčešće izazove u tom poslu, propuste koji se redovno događaju i imaju za posljedicu često dodatne troškove. Procesu pripreme jednog prijedloga projekta pristupit ćemo tako da ćemo razmatrati i kako će se ono što pišemo i predstavljamo odraziti na dio provedbe tog istog projekta. Na primjer, da li je napisano i realno za izvesti uz određene resurse, da li idemo u previše detalja i gdje je granica između onoga što svakako treba biti napisano i onoga što će biti zadatak koji će se dalje razrađivati jednom kada započne provedba tog istog projekta. To znači da ćete tijekom ovog procesa učenja dobiti i cijeli niz informacija o tome što možete očekivati tijekom provedbe projekta i kako se za to pripremiti u fazi izrade istog.

DSC08342-01_resized_20201001_083718830_edited_edited.jpg

Koja je cijena mentorskog programa?

Ova ponuda uključuje pripremni susret i još 20 susreta izravne edukacije i savjetovanja. Jedan susret može trajati najviše sat vremena. Cijena programa je 7.350,00 HRK (PDV uključen) odnosno 980,00 EUR-a za uplate i polaznike iz inozemstva. Program se uplaćuje unaprijed u cijelosti. Moguće je i plaćanje u tri mjesečne rate uz povećanje cijene usluge od 10%.


Ovaj program može se provesti i za manju skupinu od najviše 5 polaznika koji predstavljaju tim i rade na pripremi jednog prijedloga projekta. Cijena programa za skupinu do 5 polaznika iznosi 9.450,00 HRK (PDV uključen) odnosno 1.260,00 EUR-a za uplate i polaznike iz inozemstva.


Prije kupnje ove usluge, svakako se održava besplatni prezentacijski susret u trajanju do pola sata na kojem imate prilike postaviti pitanja vezana uz pojedinosti oko programa i načina rada.

CLP_7824.jpg

Moja prijava

Hvala! Vaša prijava je uspješno zaprimljena. Uskoro ću vam se povratno javiti.

mentorstvo_1.jpg
bottom of page