top of page

Pregled radnog iskustva

Radno iskustvo podijelila sam prema glavnim kategorijama radi lakšeg snalaženja (npr. upravljanje financijskim potporama, monitoring, evaluacija itd.). Obzirom na kompleksnost nekih projekata na kojima sam radila, ponekad se isti projekt pojavljuje u više kategorija.

IMG_20180424_115457_edited_edited.jpg

Upravljanje financijskim potporama

 • kolovoz – prosinac 2018. Stručnjakinja za izradu natječajne dokumentacije, „Stručna podrška javnim institucijama Republike Turske u pripremi natječajne dokumentacije – Priprema Uputa za prijavitelje Program podrške civilnom društvu III (Civil Society Support Programme III) i Podrška Dijalogu civilnog društva EU i Turske – CSD VI (Supporting Civil Society Dialogue Between EU and Turkey (CSD VI)”, Europska komisija, Congress Service Centre, g. Nenad Trpovski, Nenad.Trpovski@kscnet.com

 • lipanj 2017. – lipanj 2019., Voditeljica tima, „Podrška unaprjeđenju sustava socijalne skrbi u Republici Srbiji – tehnička pomoć Ministarstvu rada, zapošljavanja, veterana i socijalne politike“; Europska komisija/IPA I, NIRAS IC Sp. z o.o., g. Milan Simić, msc@niras.com

 • studeni 2015. – studeni 2017., Glavna stručnjakinja za EU financijske potpore, „Pružanje tehničke pomoći upravljanja ugovorima o bespovratnim sredstvima Ministarstvu rada i socijalne skrbi i Ministarstvu financija Republike Makedonije”, Europska komisija/IPA I, KSC/g. Angel Kuzmanov, angel.kuzmanov@kscnet.com

 • rujan 2015. – srpanj 2017., Glavna stručnjakinja za EU financijske potpore, “Podrška pružateljima socijalnih usluga i jačanje monitoring kapaciteta Bosne i Hercegovine“, Europska komisija/IPA I, EPRD, g. Karol Rudny k.rudny@eprd.pl

 • prosinac 2012. – studeni 2015., Glavna stručnjakinja za EU financijske potpore, „Stručna podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije“, Europska komisija/IPA I, SIPU International/g. Ake Sahlin, ake.Sahlin@sipuinternational.se

 • srpanj – kolovoz 2012., Stručnjakinja za EU financijske potpore i obuku, „Jačanje kapaciteta u BiH za upravljanje ljudskim resursima”, Europska komisija/IPA I, EPRD/g. Karol Rudny k.rudny@eprd.pl

 • svibanj – lipanj 2012., Stručnjakinja za PRAG pravila i procedure, „EU IPA TACSO projekt – facilitiranje inicijative: “Kako učiniti PRAG više dostupan organizacijama civilnog društva”, Europska komisija/IPA I SIPU International/TACSO projekt, gđa. Aida Bagić, aida.bagic@tacso.org

 • srpanj 2010. – siječanj 2012., Glavna stručnjakinja za EU financijske potpore, „Implementacija novih kurikuluma“ – upravljanje komponentom financijskih potpora projekta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Republike Hrvatske, Europska komisija/IPA I EPRD/g. Karol Rudny k.rudny@eprd.pl

 • rujan 2009., Stručnjakinja za EU IPA financijske potpore, „Pružanje usluga stručne podrške Uredu za udruge Vlade RH u provedbi 3 EU IPA 2008 poziva za bespovratne potpore za civilno društvo“, Europska komisija/IPA I, Ured za udruge Vlade RH, g. Igor Vidačak, igor.vidacak@uzuvrh.hr

 • studeni 2009. – rujan 2010., Voditeljica tima ex-ante kontrole Poziva na dostavu projekata u okviru grant shema IPA Komponente IV 2007 – 2009 u RH, Europska komisija/IPA I, gđa. Dijana Kuzman dijana.kuzman@ec.europa.eu

 • lipanj – studeni 2009. - Stručnjakinja za EU IPA financijske potpore, „Pružanje usluga stručne podrške u okviru Poziva za bespovratne potpore EU IPA IV: “Uspostavljanje sustava socijalne integracije i zapošljavanja marginalnih skupina“, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, gđa. Stela Fišer, stela.fiser@mzss.hr

 • siječanj 2006. – ožujak 2010. – Stručnjakinja za financijske potpore, „Pružanje usluga stručne podrške u razvoju i provedbi programa podrške udrugama“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, gđa. Ingrid Jurela Jarak, Ingrid.Jurela-Jarak@mzos.hr

 • lipanj 2006. – lipanj 2007. - Stručnjakinja za financijske potpore, „Projekt reforme sustava socijalne skrbi Republike Hrvatske financiran sredstvima Svjetske banke“, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi/Svjetska banka,  g. Nikola Benić, nikola.benic@mzss.hr

 • prosinac 2005. – siječanj 2008. – Glavna stručnjakinja  za upravljanje CARDS bespovratnim potporama, „EU CARDS Strukovno obrazovanje i osposobljavanje 2003 – podrška Delegaciji EU u Republici Hrvatskoj“, Finnish (ex Helsinki) Consulting Group i IFOA gđa. Maija Kaltakari, Maija.Kaltakari@fcg.fi

 • siječanj 2002. – ožujak 2006. - Voditeljica Programa razvoja zajednica i stručnjakinja za bespovratne potpore, „USAID CroNGO – Program razvoja zajednica u Republici Hrvatskoj“, AED – Academy for Educational Development, CroNGO-USAID Program, gđa. Jennifer Stuart, jenstu@gmail.com

 • lipanj 2000. – siječanj 2002. - v.d. Direktorice Ureda za Hrvatsku i Voditeljica projekata i programa bespovratnih potpora, Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu – REC,  gđa. Melita Ivanova melita.ivanova@undp.org

slika 1.JPG

Monitoring projekata

 • rujan – prosinac 2018., Voditeljica tima, „Monitoring odabranih projekata IPA 2009, 2012, 2013 i Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj”, Europska komisija/Ecorys, gđa. Kamila Bugaj, Kamila.Bugaj@ecorys.com

 • lipanj 2017. – lipanj 2019., Voditeljica tima, „Podrška unaprjeđenju sustava socijalne skrbi u Republici Srbiji – tehnička pomoć Ministarstvu rada, zapošljavanja, veterana i socijalne politike“; Europska komisija/IPA I, NIRAS IC Sp. z o.o., g. Milan Simić, msc@niras.com

 • veljača – svibanj 2016., Voditeljica tima, „Ex-post monitoring ugovora o bespovratnim sredstvima i ugovora za nabavu opreme financiranih iz IPA i EIDHR programa u Republici Makedoniji”, Europska komisija/IPA I, IBF/gđa. Daniela Carnassale, carnassale@ibf.be

 • siječanj – rujan 2016., Stručnjakinja za monitoring, „Monitoring ugovora o bespovratnim sredstvima provedenih i financiranih u okviru IPA programa Podrške civilnom društvu u Republici Srbiji – IPA 2013”, Europska komisija/IPA I, EPRD / g. Ivan Ferrer i.ferrer@eprd.pl

 • rujan 2015. – srpanj 2017., Glavna stručnjakinja za EU financijske potpore, “Podrška pružateljima socijalnih usluga i jačanje monitoring kapaciteta Bosne i Hercegovine“, Europska komisija/IPA I, EPRD, g. Karol Rudny k.rudny@eprd.pl

 • studeni 2015. – studeni 2017., Glavna stručnjakinja za EU financijske potpore, „Pružanje tehničke pomoći upravljanja ugovorima o bespovratnim sredstvima Ministarstvu rada i socijalne skrbi i Ministarstvu financija Republike Makedonije”, Europska komisija/IPA I, KSC/g. Angel Kuzmanov, angel.kuzmanov@kscnet.com

 • prosinac 2012. – studeni 2015., Glavna stručnjakinja za EU financijske potpore, „Stručna podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije“, Europska komisija/IPA I, SIPU International/g. Ake Sahlin, ake.Sahlin@sipuinternational.se

 • srpanj 2010. – siječanj 2012., Glavna stručnjakinja za EU financijske potpore, „Implementacija novih kurikuluma“ – upravljanje komponentom financijskih potpora projekta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Republike Hrvatske, Europska komisija/IPA I EPRD/g. Karol Rudny k.rudny@eprd.pl

 • rujan 2009. – Stručnjakinja za EU IPA financijske potpore, „Pružanje usluga stručne podrške Uredu za udruge Vlade RH u provedbi 3 EU IPA 2008 poziva za bespovratne potpore za civilno društvo“, Europska komisija/IPA I, Ured za udruge Vlade RH, g. Igor Vidačak, igor.vidacak@uzuvrh.hr

 • studeni 2009. – rujan 2010., Voditeljica tima ex-ante kontrole Poziva na dostavu projekata u okviru grant shema IPA Komponente IV 2007 – 2009 u RH, Europska komisija/IPA I, gđa. Dijana Kuzman dijana.kuzman@ec.europa.eu

 • veljača 2009. – ožujak 2010., Voditeljica tima – Stručnjakinja za evaluaciju i monitoring, “Izgradnja kapaciteta Ureda za udruge Vlade RH za monitoring i evaluaciju IPA projekata”, Europska komisija/IPA I, A.R.S. Progetti, g. Massimiliano Bonne, m.bonne@arsprogetti.com

 • lipanj – studeni 2009. - Stručnjakinja za EU IPA financijske potpore, „Pružanje usluga stručne podrške u okviru Poziva za bespovratne potpore EU IPA IV: “Uspostavljanje sustava socijalne integracije i zapošljavanja marginalnih skupina“, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, gđa. Stela Fišer, stela.fiser@mzss.hr

 • siječanj 2006. – ožujak 2010. – Stručnjakinja za financijske potpore, „Pružanje usluga stručne podrške u razvoju i provedbi programa podrške udrugama“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, gđa. Ingrid Jurela Jarak, Ingrid.Jurela-Jarak@mzos.hr

 • lipanj 2006. – lipanj 2007. - Stručnjakinja za financijske potpore, „Projekt reforme sustava socijalne skrbi Republike Hrvatske financiran sredstvima Svjetske banke“, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi/Svjetska banka,  g. Nikola Benić, nikola.benic@mzss.hr

 • prosinac 2005. – siječanj 2008. – Glavna stručnjakinja  za upravljanje CARDS bespovratnim potporama, „EU CARDS Strukovno obrazovanje i osposobljavanje 2003 – podrška Delegaciji EU u Republici Hrvatskoj“, Finnish (ex Helsinki) Consulting Group i IFOA gđa. Maija Kaltakari, Maija.Kaltakari@fcg.fi

 • siječanj 2002. – ožujak 2006. - Voditeljica Programa razvoja zajednica i stručnjakinja za bespovratne potpore, „USAID CroNGO – Program razvoja zajednica u Republici Hrvatskoj“, AED – Academy for Educational Development, CroNGO-USAID Program, gđa. Jennifer Stuart, jenstu@gmail.com

 • lipanj 2000. – siječanj 2002. - v.d. Direktorice Ureda za Hrvatsku i Voditeljica projekata i programa bespovratnih potpora, Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu – REC,  gđa. Melita Ivanova melita.ivanova@undp.org

CLP_7779_edited.jpg

Evaluacija projekata i programa

 • lipanj – rujan 2017., Stručnjakinja za evaluaciju, „Provedba vanjske evaluacije SIDA financiranog projekta „CS4EU – Civil Society as a Force for Change in the Serbia’s EU Accession Process“, Veleposlanstvo Kraljevine Švedske, Beogradska otvorena škola – BOŠ, g. Milorad Bjeletić, milorad@bos.rs

 • svibanj – rujan 2017., Stručnjakinja za evaluaciju, EU IPA financirani  projekt „Obrazovanjem do ljudskih prava“, Udruženje žena Romkinja „Romsko srce“, gđa Nadica Balog, romskosrce@romskosrce.hr

 • svibanj – rujan 2017., Stručnjakinja za evaluaciju, EU IPA financirani  projekt “Izgradnja prekretnica u zaštiti ljudskih prava romske zajednice – postupno jačanje kapaciteta OCD-a i javnih ustanova u pristupu ljudskim pravima”, Nansen dijalog centar (NDC), Gđa. Vanja Djurić Bjelanović,  vanjadjuricb@gmail.com

 • listopad 2016. – listopad 2017., Voditeljica evaluacijskog tima, „Evaluacija Sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava Europskog socijalnog fonda tijekom provedbe Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Republika Hrvatska”, WYG savjetovanje d.o.o., g. Mario Protulipac, Mario.Protulipac@wyg-c.eu

 • listopad – studeni 2016., Stručnjakinja za evaluaciju, „Evaluacije Instrumenta pred-pristupne pomoći – IPA II”, Europska komisija/IPA II, Particip GmbH, gđa. Meike Pollakowski, meike.pollakowski@particip.de

 • veljača – svibanj 2016., Voditeljica tima, „Ex-post monitoring ugovora o bespovratnim sredstvima i ugovora za nabavu opreme financiranih iz IPA i EIDHR programa u Republici Makedoniji”, Europska komisija/IPA I, IBF/gđa. Daniela Carnassale, carnassale@ibf.be

 • srpanj – rujan 2014., Stručnjakinja za evaluaciju, Evaluacija IPA Komponenta IV financiranog projekta: „Razvoj inkluzivnog predškolskog modela“, Europska komisija/IPA I, Dječji vrtić “Radost”/g. Josip Ćuković, josipcukovich@gmail.com

 • srpanj – rujan 2014., Stručnjakinja za evaluaciju, Evaluacija IPA Komponenta IV financiranog projekta: “Otvorena učionica”, Europska komisija/IPA I, Mirovna grupa mladih „Dunav“/gđa. Martina Uglik martinauglik@gmail.com

 • srpanj – rujan 2014., Stručnjakinja za evaluaciju, Evaluacija IPA Komponenta IV financiranog projekta: "Razvoj modela lokalne zajednice za inkluziju djece sa poteškoćama u razvoju u redovan sustav obrazovanja“, Europska komisija/IPA I, Udruga „Ludbreško sunce“”/gđa. Ruža Zlatar ludbresko.sunce@gmail.com

 • rujan 2011. – veljača 2012., Stručnjakinja za evaluaciju, EU IPA TAIB projekt “Među-evaluacija nacionalnog programa za Hrvatsku 2011.”, Europska komisija/IPA I, EPRD/g. Marek Podgorski m.podgorski@eprd.pl

 • rujan 2010. – veljača 2011., Stručnjakinja za evaluaciju, EU IPA TAIB projekt “Među-evaluacija nacionalnog programa za Hrvatsku 2011.”, Europska komisija/IPA I, Coffey International, gđa. Monika Gorzynska monika_gorzynska@coffey.com

 • prosinac 2011. – veljača 2012., Stručnjakinja za evaluaciju, Evaluacija projekta „EIDHR 2010 Ujedinjeni za LGBT ravnopravnost na radnom mjestu”, Europska komisija/EIDHR, Lezbijska grupa Kontra, gđa. Sanja Juras sanja.juras@gmail.com

 • studeni 2009. – rujan 2010., Voditeljica tima ex-ante kontrole Poziva na dostavu projekata u okviru grant shema IPA Komponente IV 2007 – 2009 u RH, Europska komisija/IPA I, gđa. Dijana Kuzman dijana.kuzman@ec.europa.eu

 • veljača 2009. – ožujak 2010., Voditeljica tima – Stručnjakinja za evaluaciju i monitoring, “Izgradnja kapaciteta Ureda za udruge Vlade RH za monitoring i evaluaciju IPA projekata”, Europska komisija/IPA I, A.R.S. Progetti, g. Massimiliano Bonne, m.bonne@arsprogetti.com

 • listopad – prosinac 2009., Stručnjakinja za evaluaciju, Evaluacija PHARE 2006 projekta „Utjecaj na promjene u legalnoj i medijskoj perspektivi vezano uz trgovinu ženama i prostituciju“, Europska komisija/IPA I, Centar za žene žrtve rata, gđa. Nela  Pamuković cenzena@zamir.net

 • listopad – prosinac 2009., Stručnjakinja za evaluaciju, Evaluacija PHARE 2006 projekta “Ujedinjeni protiv diskriminacije na radnom mjestu”, Europska komisija/PHARE, Lezbijska grupa Kontra, gđa. Sanja Juras sanja.juras@gmail.com

 • lipanj 2009. – travanj 2010., Stručnjakinja za evaluaciju, „Srednjoročna evaluacija Programa Poduzetničkog učenja za Hrvatsku“, Europska zaklada za obrazovanje/ETF, INTEGRATION, gđa. Melanie Wachtler mwachtler@integration.org

IMG_20190614_113513_edited_edited_edited.jpg

Procjena prijedloga projekata

 • lipanj 2017. – lipanj 2019., Voditeljica tima, „Podrška unaprjeđenju sustava socijalne skrbi u Republici Srbiji – tehnička pomoć Ministarstvu rada, zapošljavanja, veterana i socijalne politike“; Europska komisija/IPA I, NIRAS IC Sp. z o.o., g. Milan Simić, msc@niras.com

 • studeni 2015. – studeni 2017., Glavna stručnjakinja za EU financijske potpore, „Pružanje tehničke pomoći upravljanja ugovorima o bespovratnim sredstvima Ministarstvu rada i socijalne skrbi i Ministarstvu financija Republike Makedonije”, Europska komisija/IPA I, KSC/g. Angel Kuzmanov, angel.kuzmanov@kscnet.com

 • rujan 2015. – srpanj 2017., Glavna stručnjakinja za EU financijske potpore, “Podrška pružateljima socijalnih usluga i jačanje monitoring kapaciteta Bosne i Hercegovine“, Europska komisija/IPA I, EPRD, g. Karol Rudny k.rudny@eprd.pl

 • prosinac 2012. – studeni 2015., Glavna stručnjakinja za EU financijske potpore, „Stručna podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije“, Europska komisija/IPA I, SIPU International/g. Ake Sahlin, ake.Sahlin@sipuinternational.se

 • listopad 2012. – siječanj 2013., Autorica i izvoditeljica programa obuke poduzetnika „EU poduzetnik“, ADD tim d.o.o., info@addtim.hr  

 • srpanj – kolovoz 2012., Stručnjakinja za EU financijske potpore i obuku, „Jačanje kapaciteta u BiH za upravljanje ljudskim resursima”, Europska komisija/IPA I, EPRD/g. Karol Rudny k.rudny@eprd.pl

 • svibanj – lipanj 2012., Stručnjakinja za PRAG pravila i procedure, „EU IPA TACSO projekt – facilitiranje inicijative: “Kako učiniti PRAG više dostupan organizacijama civilnog društva”, Europska komisija/IPA I SIPU International/TACSO projekt, gđa. Aida Bagić, aida.bagic@tacso.org

 • prosinac 2010. – veljača 2011., Voditeljica programa obuke, „IPA Prekogranična suradnja Crne Gore – pregled razvojnih projekata za lokalne zajednice“, SNV – Mr. Predrag Jankovic, pjankovic@snvworld.org

 • srpanj 2010. – siječanj 2012., Glavna stručnjakinja za EU financijske potpore, „Implementacija novih kurikuluma“ – upravljanje komponentom financijskih potpora projekta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Republike Hrvatske, Europska komisija/IPA I EPRD/g. Karol Rudny k.rudny@eprd.pl

 • travanj 2010., Voditeljica edukacije u okviru USAID projekta “Governance Accountability Project (GAP) za BiH”, gđa. Vlasta Perla, vperla@bihgap.ba

 • prosinac 2009. – siječanj 2010., Stručnjakinja za operativno planiranje, „Stručna podrška u izradi Operativnog plana Ureda za udruge Vlade RH za 2010. godinu”, Ured Vlade RH za udruge, g. Igor Vidačak, igor.vidacak@uzuvrh.hr

 • prosinac 2009., Voditeljica programa edukacije „Upravljanje ljudskim resursima“, SNV – gđa. Aleksandra Redzic, aredzic@snvworld.org

 • rujan 2009., Stručnjakinja za EU IPA financijske potpore, „Pružanje usluga stručne podrške Uredu za udruge Vlade RH u provedbi 3 EU IPA 2008 poziva za bespovratne potpore za civilno društvo“, Europska komisija/IPA I, Ured za udruge Vlade RH, g. Igor Vidačak, igor.vidacak@uzuvrh.hr

 • lipanj – studeni 2009. - Stručnjakinja za EU IPA financijske potpore, „Pružanje usluga stručne podrške u okviru Poziva za bespovratne potpore EU IPA IV: “Uspostavljanje sustava socijalne integracije i zapošljavanja marginalnih skupina“, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, gđa. Stela Fišer, stela.fiser@mzss.hr

 • ožujak 2009. – prosinac 2012., Autorica i voditeljica programa edukacija „EU savjetovanje“, ADD tim d.o.o., info@addtim.hr  

 • studeni 2008. – siječanj 2009., Voditeljica programa izgradnja kapaciteta Nansen Dijalog Centra u području pripreme EU prijedloga projekata, Nansen Dijalog Centar – NDC, gđa. Suzana Agotic, suzana.agotic@ndcosijek.hr

 • studeni 2008. – siječanj 2009., Voditeljica programa izgradnja kapaciteta udruge IDEM u području pripreme EU prijedloga projekata, Udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama IDEM, g. Darko Kobetić, darko.kobetic@gmail.com

 • lipanj – prosinac 2008., Voditeljica programa edukacije, „Trening za trenere“, Trenerski forum –TREF, gđa. Morana Smodlaka Krajnovic, morana.smodlaka@gmail.com

 • siječanj – rujan 2008., Voditeljica programa edukacije, „Master Class Trening Program“, Regionalni centar za zaštitu okoliša Srednje i Istočne Europe – REC, g. Jerome Simpson, JSimpson@rec.org

 • siječanj 2008. – travanj 2011., Voditeljica programa izgradnja kapaciteta udruge Ludbreško sunce u području pripreme EU prijedloga projekata, Udruga Ludbreško sunce, gđa. Ruža Zlatar, udruga.sunce.ludbreg@vz.htnet.hr

 • lipanj 2006. – lipanj 2007. - Stručnjakinja za financijske potpore, „Projekt reforme sustava socijalne skrbi Republike Hrvatske financiran sredstvima Svjetske banke“, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi/Svjetska banka,  g. Nikola Benić, nikola.benic@mzss.hr

 • prosinac 2005. – siječanj 2008. – Glavna stručnjakinja  za upravljanje CARDS bespovratnim potporama, „EU CARDS Strukovno obrazovanje i osposobljavanje 2003 – podrška Delegaciji EU u Republici Hrvatskoj“, Finnish (ex Helsinki) Consulting Group i IFOA gđa. Maija Kaltakari, Maija.Kaltakari@fcg.fi

 • siječanj 2002. – ožujak 2010., Voditeljica programa izgradnje kapaciteta u okviru REReP programa (trening za trenere, uključivanje javnosti u donošenje odluka, komunikacijske i prezentacijske vještine), Regionalni centar za zaštitu okoliša Srednje i Istočne Europe, Ured za Hrvatsku, gđa. Irena Brnada, irena@rec-croatia.hr

 • siječanj 2002. – ožujak 2006. - Voditeljica Programa razvoja zajednica i stručnjakinja za bespovratne potpore, „USAID CroNGO – Program razvoja zajednica u Republici Hrvatskoj“, AED – Academy for Educational Development, CroNGO-USAID Program, gđa. Jennifer Stuart, jenstu@gmail.com

 • lipanj 2000. – siječanj 2002. - v.d. Direktorice Ureda za Hrvatsku i Voditeljica projekata i programa bespovratnih potpora, Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu – REC,  gđa. Melita Ivanova melita.ivanova@undp.org

 • veljača 2000. – listopad 2005., Stručna suradnica za program obuka, Građanske inicijative, gđa. Dubravka Velat, dubravkav@gradjanske.org

 • kolovoz 1998 – srpanj 2000. – Voditeljica središnjeg ureda GLAS '99 Kampanje za mlade, Tranzicijom do demokracije (ToD), gđa. Ivana Biškup ivana.biskup@gmail.com

IMG_20180601_073701_081.jpg

Edukacije 

 • travanj - svibanj 2017., Stručnjakinja za kontrolu procjene prijedloga projekata, „Kontrola kvalitete procesa dodjele financijskih potpora u okviru programa „CS4EU – Civil Society as a Force for Change in the Serbia’s EU Accession Process“, Veleposlanstvo Kraljevine Švedske, Beogradska otvorena škola – BOŠ, g. Milorad Bjeletić, milorad@bos.rs

 • lipanj – rujan 2015., Stručnjakinja za procjenu prijedloga projekata, „Tehnička pomoć EU uredu na Kosovu u procjeni prijedloga projekata u 3 poziva za dodjelu bespovratnih potpora projektima civilnog društva”, Europska komisija/IPA I, PROMAN S.A. / g. Mert Perk MPerk@proman.lu

 • svibanj – rujan 2015., Stručnjakinja za procjenu prijedloga projekata, „Tehnička pomoć Odboru za evaluaciju projekata IPA 2011 projekta „Daljnji razvoj i jačanje financijske održivosti civilnog društva“, Europska komisija/IPA I, BiRD GmbH/gđa. Kerstin Schwarz, kerstin.schwarz@birdmunich.de

 • svibanj 2014. – svibanj 2015., Stručnjakinja za procjenu prijedloga projekata, „Tehnička pomoć Odboru za procjenu projekata u okviru IPA Komponenta IV grant sheme: „Jačanje socijalne inkluzije“, Europska komisija/IPA I, PROMAN S.A./g. Mert Perk MPerk@proman.lu

 • prosinac 2012. – studeni 2015., Glavna stručnjakinja za EU financijske potpore, „Stručna podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije“, Europska komisija/IPA I, SIPU International/g. Ake Sahlin, ake.Sahlin@sipuinternational.se

 • svibanj – lipanj 2012., Stručnjakinja za PRAG pravila i procedure, „EU IPA TACSO projekt – facilitiranje inicijative: “Kako učiniti PRAG više dostupan organizacijama civilnog društva”, Europska komisija/IPA I SIPU International/TACSO projekt, gđa. Aida Bagić, aida.bagic@tacso.org

 • prosinac 2011. – veljača 2013., Stručnjakinja za procjenu projekata, Procjena prijedloga projekata u okviru EU IPA Komponenta IV „Integracija marginalnih skupina u redovan obrazovni sustav“, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, gđa. Anita Tomić, Anita Tomic, anita.tomic@asoo.hr

 • studeni 2009. – rujan 2010., Voditeljica tima ex-ante kontrole Poziva na dostavu projekata u okviru grant shema IPA Komponente IV 2007 – 2009 u RH, Europska komisija/IPA I, gđa. Dijana Kuzman dijana.kuzman@ec.europa.eu

 • siječanj 2006. – ožujak 2010. – Stručnjakinja za financijske potpore, „Pružanje usluga stručne podrške u razvoju i provedbi programa podrške udrugama“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, gđa. Ingrid Jurela Jarak, Ingrid.Jurela-Jarak@mzos.hr

 • prosinac 2005. – siječanj 2008. – Glavna stručnjakinja  za upravljanje CARDS bespovratnim potporama, „EU CARDS Strukovno obrazovanje i osposobljavanje 2003 – podrška Delegaciji EU u Republici Hrvatskoj“, Finnish (ex Helsinki) Consulting Group i IFOA gđa. Maija Kaltakari, Maija.Kaltakari@fcg.fi

 • listopad 2005., Stručnjakinja za procjenu prijedloga projekata, „EU CARDS 2003 i 2004 – Dobro upravljanje i Vladavina prava”, Europska komisija/CARDS, gđa. Rima Joujou Deljkic, Rima.JOUJOU@ec.europa.eu

 • svibanj – srpanj 2007., Stručnjakinja za procjenu prijedloga projekata, „EU CARDS 2002 – Pružanje usluga zdravstvene i socijalne skrbi i neformalne izobrazbe”, Europska komisija/CARDS, g. Enrique Aguado Asenjo, Enrique.AGUADO-ASENJO@ec.europa.eu

 • siječanj 2002. – ožujak 2006. - Voditeljica Programa razvoja zajednica i stručnjakinja za bespovratne potpore, „USAID CroNGO – Program razvoja zajednica u Republici Hrvatskoj“, AED – Academy for Educational Development, CroNGO-USAID Program, gđa. Jennifer Stuart, jenstu@gmail.com

 • lipanj 2000. – siječanj 2002. - v.d. Direktorice Ureda za Hrvatsku i Voditeljica projekata i programa bespovratnih potpora, Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu – REC,  gđa. Melita Ivanova melita.ivanova@undp.org

bottom of page