top of page
IMG_20180508_192920.jpg

Upravljanje financijskim potporama

Usluge koje pružam u ovom području odnosi se na sve faze ovog procesa od pripreme dokumentacije (pravilnika i procedura) kako bi se stvorili uvjeti za objavu poziva/natječaja za dodjelu potpora, obuke i vođenje timova koji rade na ovim poslovima, pripreme natječajne dokumentacije, predstavljanje natječaja, osmišljavanje i održavanje obuka o pripremi prijedloga projekata, upravljanje procesom dodjele potpora, procjena prijedloga projekata, upravljanje procesom pripreme ugovora, daljnje obuke za uspješne prijavitelje o procesu provedbe financiranih projekata, kao i održavanje obuka za neuspješne prijavitelje u svrhu davanja povratnih informacija kako unaprijediti neuspješne prijave. Upravljanje financijskim potporama uključuje i praćenje/monitoring provedbe projekata (posjete na terenu, pregledavanje izvještaja, svakodnevnu komunikaciju sa korisnicima potpora i sl.).

IMG_20180424_115457_edited_edited.jpg

Monitoring razvojnih projekata

Moje monitoring usluge uključuju razvoj monitoring sustava, razvoj monitoring alata i pripremu monitoring plana, praćenje provedbe projekata u svim fazama, pružanje stručne podrške kroz tzv. help desk uslugu (putem elektronske pošte i sastanaka), terenske posjete projektima u provedbi i završenim projektima (tzv. ex-ante monitoring), obuke za donatore, monitoring stručnjake te korisnike potpora.

IMG_20171124_101549.jpg

Evaluacija projekata i programa

Evaluacija nam je važna kako bismo u određenom vremenskom periodu sagledali situaciju i procijenili da li idemo u željenom smjeru (srednjoročna evaluacija) odnosno prikupili povratne informacije o tome što je sve postignuto, u kojim područjima rada smo bili bolji, a u kojima  možemo biti još bolji. Usluge evaluacije pružam kao nezavisna stručnjakinja na poslovima srednjoročne evaluacije projekata i programa (tzv. interim evaluacija) te evaluacije projekata po završetku njihove provedbe (tzv. impact evaluacija). Radim evaluacije pojedinačnih projekata kojima su odobrene financijske potpore do evaluacija velikih nacionalnih programa kao npr. srednjoročne evaluacije provedbe IPA TAIB programa ili srednjoročne evaluacije Sustava upravljanja i kontrole kvalitete Europskog socijalnog fonda.

procjena projekata_edited.jpg

Procjena prijedloga projekata

Radim kao procjeniteljica projekata, stručnjakinja koja prati rad drugih procjenitelja (kontrola kvalitete), nadgledam proces procjene kao voditeljica programa financijskih potpora itd. Također, pružam usluge osmišljavanja i provedbe obuka za procjenitelje projekata, a moje obuke na temu pripreme prijedloga projekata često uključuju vježbe procjene projekata kako bi sudionici dobili uvid u ovaj proces i važnost jasnog predstavljanja informacija i ideja u samom prijedlogu. Moje usluge procjene projekata često koriste organizacije i institucije kada pripreme prijedlog projekta i žele stručno mišljenje sa komentarima i preporukama za unaprjeđenje istog prije slanja na natječaj. Naravno, ovu uslugu je moguće pružiti ukoliko nisam već na neki način uključena u provedbu određenog poziva/natječaja.

slika 1.JPG

Edukacije

Moje iskustvo u provedbi edukacija/obuka/treninga/radionica je uistinu opsežno. Gotovo svaki razvojni projekt ima značajnu komponentu izgradnje kapaciteta koja uključuje ove aktivnosti te sam stoga imala priliku raditi na osmišljavanju programa obuka, provedbi istih, pripremati druge stručnjake za poslove onih koji podučavaju i treniraju druge itd. Edukacije koje provodim uključuju razvoj komunikacijskih i prezentacijskih vještina, vođenje grupe, razvoj programa obuke, trening za trenere, razvoj transparentnog sustava dodjele potpora, procjena prijedloga projekata, priprema prijedloga projekata, priprema ugovora za financijske potpore, upravljanje projektom, značaj EU fondova i pregled donatorskih/razvojnih programa, monitoring, razvoj monitoring sustava, evaluacija, uključivanje građana u donošenje odluka na lokalnoj razini, organiziranje zajednice, prikupljanje sredstava, izrada strateških i operativnih planova, vođenje volontera….

CLP_7794_edited_edited_edited.jpg

Mentorstvo

Nakon 20 godina radnog iskustva i studijskih godina volontiranja, mogu vam reći da nije važno gdje radite već tko vam je mentor. Mentor je svakako osoba koja ima dugogodišnje radno iskustvo u određenom području i spremna je to iskustvo dijeliti na način da vodi i upućuje. Iskustvo koje mentor donosi vas vodi ka tome kako da učinkovito organizirate posao, uspješnije izvršavate radne zadatke i ne odlažete provedbu zadataka koji vam izazivaju nelagodu. Uloga mentora nije samo da vam kaže kako da nešto napravite već da vam pomogne u razumijevanju svih koraka u provođenju zadatka, pojašnjenju svrhe zašto su određeni  koraci važni kako bi stekli širu sliku važnosti određenih radnji. Usluge mentorstva koje pružam isključivo su individualne prirode i usmjerene ka stručnjacima koji se bave razvojnim projektima (npr. projektni menadžeri, projektni koordinatori i sl). Također, moje mentorske usluge koriste i stručnjaci koji su odlučili započeti konzultantsku karijeru. Trajanje usluge uključuje minimalno 6 sati mentorstva u vremenu od 3 – 6 mjeseci. Mentorska podrška u obliku sastanka – vođene sesije u trajanju od najmanje 30 i najviše 60 minuta. Procjena potreba i dogovor oko okvira i dinamike mentorske podrške preduvjet su za početak pružanja usluge.

IMG_20190611_133004.jpg

Poslovno i projektno savjetovanje

Savjetovanje je oblik stručne podrške u davanju izravnih informacija, uputa ili mišljenja kako postupiti u provedbi određenih zadataka ili poslova. Vrlo često ove usluge koriste projektni menadžeri ili organizacije u svrhu osiguranja podrške u pripremi i provedbi projekata. Također, ovu uslugu puno koriste osobe koje razvijaju novu poslovnu ili projektnu ideju, započinju ili nadograđuju poslovanje, uvode određene novine u poslovanje i sl. Savjetovanje je isključivo individualno i provodi se kroz ugovaranje usluge koja se ovisno o potrebama može ugovoriti kroz broj sati savjetovanja (npr. prikladno za razvoj poslovne ili projektne ideje) i/ili broj postavljenih pitanja (npr. prikladno za tumačenje pravila i procedura u provedbi projekata). Ukoliko se odlučujete za paket usluga tada zajednički utvrđujemo okvir i dinamiku savjetovanja. Jedan paket usluga može se pružati najduže u periodu od godine dana.

IMG_20190614_111914.jpg

Coaching – osnaživanje za osobni rast

Svijest o važnosti ulaganja u osobni razvoj sve je više prisutna. Postajemo svjesniji kako je važno sve više učiti o sebi, baviti se promišljanjem što je nama važno i bitno, a ponajviše što u stvari želimo. Svijest o osobnom razvoju dolazi većinom s godinama, kada odahnemo, zastanemo i promatramo što smo sve postigli. Coaching je snažan oblik podrške osobama koje su čvrsto odlučile posvetiti se sebi i raditi na boljoj verziji sebe. Za razliku od drugih oblika podrške, coaching vas ne savjetuje, ne daje vam instant odgovore niti vrednuje vaše želje i planove. Također, ne bavi se time kakvi ste bili nekada i zašto ste danas takvi već vas ojačava u vašoj namjeri utvrđivanje vaše nove slike - one osobe kakva želite biti. Moje coaching usluge provode se najčešće kroz paket od 6 susreta u trajanju do 60 minuta. Susreti se mogu odvijati u živo ili preko nekog od on-line sredstava komuniciranja. Obzirom da su coaching usluge relativno nove na tržištu, prije ugovaranja ove usluge obavezno je kratko predstavljanje načina na koji se coaching provodi kako bi vas što bolje pripremila za sami proces i osigurala najbolju moguću podršku tijekom coaching procesa. Coaching usluge koje pružam usklađene su sa smjernicama International Coach Federation kao rezultat završene edukacije pri Erickson Coaching International

IMG-20190927-WA0006.jpg

Pisanje blogova i objava

Dogodilo se neočekivano, baš kako treba! Krenulo je kao objava uspješne priče o značajnom iskustvu osobnog razvoja započetom ulaskom u jedan program mršavljenja. Nakon toga sve se činilo kao prirodan proces. Moje osvještavanje i promatranje ukazalo mi je na uživanje u pisanju i dijeljenju dalje tog značajnog iskustva. Zahvalna sam na prvoj blogerskoj prilici koju mi je ukazala Linea Snella Hrvatska. Ova web stranica je i kreirana sa svrhom da putem pisane riječi dijelim moja poslovna i životna iskustva i promišljanja. Usluge koje pružam uključuju pomoć u osmišljavanju i izradi web stranica i društvenih profila te održavanje istih kroz pisanje objava, blogova, članaka i sličnih pisanih priloga. Blogove, članke i druge pisane priloge također pišem prema narudžbi za teme koje pokrivaju razvojne projekte i osobni rast.

bottom of page