top of page
  • Writer's pictureAndreja Tonč

EU projekti - savjet br. 2: Razjasnite o kojem EU fondu ili EU projektu pričate

EU projekt je pojam koji ima različito značenje ovisno da li ste osoba koja živi u zemlji članici EU ili zemlji koja koristi pretpristupnu pomoć EU. Također, EU projekt može biti ponuda, tj. prijedlog projekta temeljem kojega ste dobili bespovratna sredstva (grant), a može biti i npr. ugovor za usluge, radove ili nabavu robe, u pravilu tzv. projekti tehničke pomoći čiji su korisnici najčešće institucije.


Isto tako, kad pričamo o EU fondovima, naše razumijevanje situacije se u najvećoj mjeri odnosi na strukturne i investicijske fondove kao što su Kohezijski fond, Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Ovi fondovi su dostupni isključivo zemljama članicama EU.


No, EU projekt može biti financiran i iz nekog od Programa Unije koji su također prvenstveno namijenjeni pojedincima i organizacijama iz članica EU, međutim pristup određenim programima imaju i pojedinci i organizacije iz zemalja koje su u procesu pridruživanja EU. Dok se EU fondovi bave rješavanjem strukturnih problema određene zemlje članice, EU programi su usmjereni na ostvarivanje ciljeva europskih politika u određenom području kao npr. zdravlje, obrazovanje, zaštita okoliša itd.


Spomenimo još i mogućnost pristupa sredstvima iz pretpristupnih programa EU. Hrvatska je u procesu pristupanja koristila sredstva iz pretpristupnog programa IPA (eng. Instrument for Pre-Accession). Taj isti program dostupan je i dalje u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, a organizacije i institucije iz Hrvatske imaju pravo natjecati se sa partnerima iz regije za sredstva iz tog programa. Naravno, važno je znati kako se ti projekti provode isključivo u zemljama pristupnicama u svrhu njihove pripreme za članstvo.

Kao što vidite, značenje EU projekt i EU fondovi razlikuje se ovisno o tome s kime razgovarate i to treba imati na umu. Nije realno očekivati kako će svi poznavati ove razlike, a u konačnici će se vrlo često radi lakše komunikacije koristiti ovi pojednostavljeni nazivi.


Za početak, na web stranici www.strukturnifondovi.hr možete pronaći pregled fondova i programa, uključujući i informacije iz pretpristupnog razdoblja. Na stranici su ujedno prikazani i primjeri financiranih projekata, popis svih financiranih projekata, informacije o natječajima i ostale vezane vijesti.

***

Nedavno sam organizirala edukaciju na temu pripreme EU IPA budžeta. Svrha edukacije je bila prenijeti informacije i iskustvo u pripremi proračuna za EU IPA projekte. To su projekti iz pretpristupnog programa namijenjeni zemljama koje se tek pripremaju za članstvo. No, isto tako u IPA programu mogu sudjelovati i zemlje članice, uključujući institucije i organizacije iz Hrvatske.


Forma koja se traži za ovaj proračun je unaprijed određena. Međutim, u praksi nailazimo na dosta detalja koji nisu najjasniji onima koji pripremaju prijedlog projekta za ovaj pretpristupni program. Obzirom da se praksa stalno mijenja i nadograđuje, važno je redovno se informirati o promjenama. To će nam omogućiti ne samo uspješnu pripremu prijedloga projekta već i znatno olakšati provedbu istog kada dobijemo sredstva.


Taj isti princip treba primijeniti za bilo koji od EU fondova ili programa. Osnovno je uvijek unaprijed se upoznati sa dostupnim informacijama koje vrijede za pojedini fond ili program i osobito za pojedini poziv/natječaj za dodjelu sredstava.


Sudionici edukacije bili su predstavnici udruga i tvrtki iz EU i IPA regije. Neki od njih su prvi puta učili o nekom EU formatu proračuna, a neki su već imali iskustva s IPA programom. No, svima njima je edukacija imala značaj u tome što su ponovno naučili osnove pripreme proračuna jednog projekta i nadogradili i razjasnili neka od pravila EU financiranih projekata.

Zašto je to važno? Zato jer ukoliko poznajete osnovnu strukturu prijedloga projekta, vi ćete biti u stanju pripremiti prijedlog projekta i za bilo koji od EU fondova ili programa. Ukoliko ste do sada pripremali i provodili projekte za nekog drugog donatora, ili npr. za pretpristupni program ili neki od programa Unije, nema razloga da se ne snađete i u popunjavanju prijave za neki od strukturnih fondova.


Svaki prijedlog projekta uvijek traži da se opiše razlog zašto ga predlažemo, traži da definiramo ciljeve, ciljnu grupu, aktivnosti, rezultate i indikatore (pokazatelje uspjeha). Traži informaciju o očekivanom učinku i održivosti te proračun. Ovo su glavne kategorije svakog projekta. Ne postoji drugačija formula postavljanja cilja za neki Program Unije za mlade i Fonda za regionalni razvoj. Definicija strukture cilja projekta je ista za sve vrste fondova i projekata bilo da su EU ili iz nekih drugih izvora. Isto tako vrijedi i za druga područja projektne prijave.


Kad jednom svladate formu pripreme i pisanja prijedloga projekta, vi ju nadograđujete i brusite s vremenom. Međutim, i dalje ostaje važno da ste dobro upoznati s područjem u kojem razvijate prijedlog projekta i da ste upoznati sa specifičnostima fonda ili programa i pravilima određenog natječaja.


Želite više informacija, edukaciju ili savjetovanje? Obratite mi se na info@andrejatonc.hr. Za još više savjeta, kao i detaljni pregled mog iskustva i usluga koje pružam posjetite svakako www.andrejatonc.hr.


50 views0 comments

Comments


bottom of page