top of page

Mentorski program – „Moj EU projekt“

Mentorski program „Moj EU projekt“ uključuje edukaciju, savjetovanje i stručnu podršku u procesu učenja o razvoju i pripremi EU projekata.

Blog: Blog2
bottom of page