Vaza sjećanja

Važan dio našeg identiteta su sjećanja. Moje žensko pismo u prvoj priči piše o jednoj vazi i sjećanju na djetinjstvo i mamu.