Otvoreno o troškovima - Priča br. 2: otvaranje i poslovanje ureda

Treba li ured jednoj konzultantici? Koliki joj ured treba? Na kojoj lokaciji? Hoće li to samo biti prostor za njen rad ili će u tom prostoru moći održavati sastanke, a možda i edukacije? Možda da otvori trening centar? Dilemama, a pogotovo željama nikad kraja. S jedne strane volim što bih sve to i što me puno toga pokreće i koristim uistinu tu energiju. Međutim, u tom kreativnom procesu treba znati i stati na loptu i vratiti se na pitanje iz osnovnih postavki, a to je: „Čekaj