top of page

Da je bar rekla …

Priča je posvećena prijateljici koja je nedavno preminula. Imala sam prilike poznavati anđela i ovo je priča o mojoj i našoj Snježi.

Vaza sjećanja

Važan dio našeg identiteta su sjećanja. Moje žensko pismo u prvoj priči piše o jednoj vazi i sjećanju na djetinjstvo i mamu.

Blog: Blog2
bottom of page